Ονυχομυκητίαση

Πρόκειται για προσβολή του νυχιού από μύκητα, προκαλώντας αλλαγή στο χρώμα και δυσμορφία. 


Συνήθως συμβαίνει όταν τα πόδια ή τα χέρια μας βρίσκονται παρατεταμένα σε συνθήκες υγρασίας και όχι καλής καθαριότητας.


Η θεραπεία γίνεται κυρίως με αντιμυκητιασικά φάρμακα τοπικά ή συστηματικά από το στόμα. 


Σε χρόνιες και επίμονες περιπτώσεις είναι δυνατό να αφαιρεθεί χειρουργικά το πάσχον νύχι.