Μεταστατικός καρκίνος

Οι συχνότερες ηπατικές μεταστάσεις προέρχονται από καρκίνο παχέος εντέρου. 


Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι από τους πιο συχνούς καρκίνους στον άνθρωπο (τρίτος σε σειρά συχνότητας στις ΗΠΑ). 

Οι μισοί περίπου από τους ασθενείς αυτούς θα αναπτύξουν ηπατικές μεταστάσεις. 


Η χειρουργική εκτομή είναι η πιο ριζική και αποτελεσματική θεραπεία όταν η νόσος επιδέχεται χειρουργική θεραπεία


Η χημειοθεραπεία, παρά την μεγάλη πρόοδο που έχει γίνει τελευταία στον χώρο, όταν χορηγείται ως μονδική θεραπεία, δεν έχει τα καλύτερα αποτελέσματα.


Αντίθετα όταν συνδυάζεται με την χειρουργική εκτομή μπορούμε να μιλάμε για πολυετή επιβίωση ή ακόμη και πλήρη ίαση. 


Η χημειοθεραπεία επίσης είναι δυνατό να εφαρμοσθεί προεγχειρητικά με αποτέλεσμα συρρίκνωση του όγκου και έτσι ένας ασθενής με μετάσταση η οποία είχε εμφανιστεί αρχικά ως μη εξαιρέσιμη να μετατραπεί σε εξαιρέσιμη και να είναι τελικά δυνατή η χειρουργική πλήρης αφαίρεση του όγκου. 


Γίνεται κατανοητό ότι η αντιμετώπιση τέτοιων ασθενών απαιτεί την ενασχόληση ομάδας ειδικών στην οποία ομάδα συμμετέχουν χειρουργός ογκολόγος, κλινικός ογκολόγος, ακτινολόγος και παθολογοανατόμος ώστε να καταστρωθεί και να εφαρμοσθεί το σχέδιο θεραπείας εξατομικευμένο για κάθε άρρωστο και τις ανάγκες του, στο οποίο σχέδιο καθορίζονται με ακρίβεια η σειρά, ο χρόνος εφαρμογής και το είδος της θεραπείας που θα εφαρμοσθεί κάθε φορά ώστε να κερδηθεί η μάχη με την μεταστατική νόσο.