Παθήσεις στομάχου

      


     Έλκος στομάχου  Στένωση πυλωρού  Γαστρικό πίλημα  Πολύποδες στομάχου  

                                                                                    Καρκίνος στομάχου