Πρόκειται για ύπαρξη λίθων εντός των χολαγγείων(χοληδόχο πόρο ή στα υπόλοιπα χοληφόρα αγγεία) οι οποίοι λίθοι είτε προήλθαν από την χοληδόχο κύστη είτε δημιουργήθηκαν εξ αρχής εντός των χολαγγείων.


Κλινική εικόνα

Οι ασθενείς είναι δυνατό να είναι μη συμπτωματικοί είτε εάν προκαλείται
ΧΟΛΗΔΟΧΟΛΙΘΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΗ ΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΟΛΗΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ
ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΗ ΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΟΛΗΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ
απόφραξη να παρουσιάζονται κωλικός χοληφόρων, χολαγγειίτιδα, ίκτερος, παγκρεατίτιδα.

Εργαστηριακός έλεγχος

Οι αιματολογικές εξετάσεις είναι δυνατό να είναι από φυσιολογικές έως αρκετά επηρεασμένες όταν υπάρχει απόφραξη και ανάλογα με την κατάσταση η οποία προκαλείται με την απόφραξη:χολαγγειίτιδα, παγκρεατίτιδα κτλ. Στο υπερηχογράφημα δεν αναδεικνύεται πάντοτε η χοληδόχολιθίαση παρά μόνο η διάταση των χολαγγείων όταν υπάρχει απόφραξη. Η αξονική τομογραφία βοηθά στο να απεικονιστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια η περιοχή των χοληφόρων, ενώ οι πλέον ακριβείς διαγνωστικές εξετάσεις είναι η MRI-MRCP, η ERCP και η PTC. Με την ERCP και την PTC παρέχεται και η δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης.


Θεραπεία

Στις περισσότερες περιπτώσεις η αφαίρεση των λίθων επιτυγχάνεται με την ERCP. Συνήθως όμως η χοληδόχολιθίαση εμφανίζεται με κάποια επιπλοκή όπως χολαγγειίτιδα ή παγκρεατίτιδα οπότε θα πρέπει να υπάρξει και θεραπεία αυτών των καταστάσεων εκτός από την απομάκρυνση των λίθων.